Cookies & privacy

Deze website maakt gebruik van (functionele) cookies, zo verbeteren we de surfervaring van onze bezoekers. Er worden eveneens cookies gebruikt voor statistische doeleinden. De statistieken van onze website houden we bij met behulp van Google Analytics (anoniem). 'StudiJoos' verzamelt echter geen persoonsgegevens van bezoekers.

Ok

Huisregels

Inleiding

Het reserveren van onze studio's houdt in dat je akkoord gaat met onderstaande afspraken.

Reservaties

Reservaties kunnen momenteel zowel telefonisch, schriftelijk (e-mail) of via de website verlopen. Uw reservatie zal steeds per e-mail worden bevestigd.

De betaling wordt steeds onmiddellijk voldaan bij reservatie. Annulatie of herplaatsen van de boeking kan enkel door StudiJoos worden goedgekeurd na aanvraag per mail. Dit ten laatste 1 week voor de geboekte reservatie.

Toegang tot StudiJoos

Enkel via je unieke “StudiJoos”-QR-code die je ontvangt bij je eerste reservatie,  is er toegang te verkrijgen tot de poort van het domein op de Massemsesteenweg 300 te Wetteren, de algemene toegangsdeur van het StudiJoos-gebouw en de correcte toegangsdeur van de geboekte studio, dit voor het tijdsbestek van je reservatie. Het vrij bezoeken van de studio’s of lounge is niet mogelijk zonder reservatie, dit om de privacy van de muzikanten te garanderen. Er kan evenwel een afspraak tot bezoek aan de studio’s per mail aangevraagd worden op info@studijoos.be.

StudiJoos kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele ongevallen, beschadigingen of diefstal op het domein. Camerabeelden kunnen desgevallend uitsluitsel geven (er is nonstop camerabawaking op het domein). Deze beelden worden enkel gebruikt bij onrechtmatigheden die tot een geschil zouden kunnen leiden.

Bij aanvang van je eerste oefensessie word je ontvangen en begeleid door een medewerker van StudiJoos, die jullie over de werking en de faciliteiten heel graag uitleg verschaft.

Studio's en de materialen

Het interieur van de studio’s en de lounge alsook het materiaal zijn met veel zorg en passie voor jullie opgebouwd en worden voor jullie aankomst én bij jullie vertrek geteld en gecheckt. 

We vragen dan ook:

  • Respect voor het materiaal: alle instrumenten en toebehoren moeten in dezelfde staat worden achtergelaten als bij aankomst. 
  • Respect voor de ruimte: blikjes en afval op te ruimen bij vertrek.
  • Respect voor de inrichting van het interieur : het is verboden om nagels, plakbanden, duimspijkers en dergelijke te gebruiken voor het bevestigen van allerhande materialen of briefjes.
  • Elk schadegeval of defect aan de materialen of gebouw moet ons onmiddellijk gemeld worden.
  • Een afgevaardigde van StudiJoos mag ten allen tijde toezicht uitoefenen in de studio’s en lounge.

Alle ruimtes zijn voorzien van een toegangscontrole. De laatste gebruiker is aldus verantwoordelijk voor eventuele achteraf vastgestelde gebreken.

Collega muzikanten

Stoor de andere muzikanten niet tijdens jouw sessie en zorg dat de dubbele akoestische deuren steeds goed gesloten zijn.

Start en stop op het afgesproken uur, volgens het tijdsschema van je boeking.De toegangscontrole tot de studio’s is hierop afgestemd, zonder uitzondering.

Een verhoogde stand van de ventilatie tussen de sessies door, zal zorgen voor een frisse studio voor de volgende muzikanten.

Food & Drinks

StudiJoos voorziet voldoende mogelijkheden om de dorstige muzikanten tevreden te houden. Eigen dranken en snacks meebrengen is dan ook niet toegelaten.

Catering kan aangevraagd worden, wel minimum 1 dag op voorhand.

Sanitair

Hou ook de toiletten hygiënisch netjes en meld onmiddellijk schade of defecten.

Parking

Maak gebruik van de voorziene parkeerplaatsen en blokkeer de ingang van de StudiJoos niet. Er geldt op de parking een snelheidslimiet van 10 km/uur. Wildplassen is niet toegelaten. Ook lawaai wordt hier niet getolereerd.

Rook en drugs-verbod

Totaal rookverbod binnen het ganse gebouw. Rookdetectoren en een brandcentrale zijn voorzien in zowel de studio’s als in de loungeruimte. Bij brandmelding worden alle sessies automatisch stopgezet en zullen alle mogelijke kosten verhaald worden op de overtreder.

Indien je buiten rookt, gooi je de peuken in de daarvoor voorziene asbakken.

Logischerwijs: nultolerantie voor drugsgebruik of handel in de omgeving van StudiJoos, overtredingen zullen worden gemeld aan de politie.

Extra's

We kunnen extra service en/of hulp aanbieden voor de bediening van de geluidsapparatuur. Aarzel niet oms hierover aan te spreken. 

Het niet naleven van deze voorwaarden kan voor de gebruikers de verwijdering uit het gebouw, zelfs een tijdelijk of definitief toegangsverbod tot gevolg hebben. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan gedragingen die voor de andere aanwezigen hinderlijk of voor het aanzien van StudiJoos schadelijk zijn.

Dank om deze afspraken te respecteren,

Het StudiJoos-team